2024ལོའི་མཚོ་སྐོར་ལྕགས་རྟ་འགྲན་སྡུར་གྱི་འགྲན་ཁུལ་གཉིས་པར་སི་ཕེན་གྱི་པུར་ཀེ་སིBHརུ་ཁག་གི་འགྲན་ཞུགས་པ་ཨེ་ལི་ཁེ·ཧྥ་ཀུང་ཏེ་སིས་ཨང་དང་པོ་བླངས།

ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།

ཟླ7པའི་ཚེས8ཉིན། 2024ལོའི་མཚོ་སྐོར་ལྕགས་རྟ་འགྲན་སྡུར་གྱི་འགྲན་ཁུལ་གཉིས་པ་མདོ་བ་ནས་ཧོར་གྲོང་བར་གྱི་འགྲན་སྡུར་ལ་སི་ཕེན་གྱི་པུར་ཀེ་སིBHརུ་ཁག་གི་འགྲན་ཞུགས་པ་ཨེ་ལི་ཁེ·ཧྥ་ཀུང་ཏེ་སིས་ཨང་དང་པོ་བླངས་པ་རེད།    

འགྲན་ཞུགས་པ་ཨེ་ལི་ཁེ·ཧྥ་ཀུང་ཏེ་སི།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་ཆེན་རྒྱལ།