མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གདང་ལ་ས་ཁུལ་དུ་རིམ་པ3.9ཡི་ས་ཡོམ་བྱུང་།

ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།

ཀྲུང་གོ་ས་ཡོམ་དྲ་བའི་ཚད་འཇལ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པར་གཞིགས་ན།    ཟླ2པའི་ཚེས18ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད2དང་སྐར་མ59ཡི་ཐོག མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གདང་ལ་ས་ཁུལ་དུ་རིམ་པ3.9ཅན་གྱི་ས་ཡོམ་བྱུང་།   ཡོམ་ཁུངས་ཀྱི་གཏིང་ཚད་སྤྱི་ལེ9ཡོད་ཅིང་།    ཡོམ་དབུས་བྱང་གི་འཕྲེད་ཐིག་ཏུའུ33.86ཡིན་པ།    ཤར་གྱི་གཞུང་ཐིག་ཏུའུ91.86ཡིན་པ་རེད།     

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་ཆེན་རྒྱལ།