སྣུམ་རིན་གྱི་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོས།

ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།

བསྡོམས་རྩིས་ལྟར་ན་རེས་སྐོར་འདིའི་རྒྱལ་ནང་གི་སྣུམ་རིན་བསྐྱར་དུ་སྣུམ་རིན་འགྱུར་ཚད་ཆུང་བའི་དུས་སུ་སླེབས་པ་དང་། སྔོན་དཔག་བྱས་ན་རླངས་སྣུམ་དང་ཁྲའེ་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་ཏུན་རེར་སྒོར40མར་ཆག་རྒྱུ་དང་། ཆ་སྙོམས་ལམ་ཐིག(སྒོར50/ཏུན)ལས་བརྒལ་མེད་པ་རེད། སྣུམ་རིན་ལེགས་སྒྲིག་གི་དུས་ཚོད་ནི་ཟླ11པའི་ཚེས7ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24སྟེང་འགོ་ཚུགས་རྒྱུ་རེད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ།