གྲུབ་མཐའ་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་དང་གཞུང་དེ་མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད་ཙམ་བྱེད་པ། ཀླུ་ཚང་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན།

ཡོང་ཁུངས། ཟླ་ཟེར།1982ལོའི་དེབ་གཉིས་པ།

82

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་ཆེན་རྒྱལ།