བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་ཤིང་འབྲུག་ལོའི་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་བཅོ་ལྔའི་མེ་ཏོག་མཆོད་པ།

ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་ཆེན་རྒྱལ།