“གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོ། དྭངས་གཙང་གི་ཡུལ་ཤུལ”ཞེས་པའི2021ལོའི་མཚོ་སྔོན་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་དུས་ཆེན་གྱི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ།

ཉེ་སྔོན། 2021ལོའི་མཚོ་སྔོན་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་དུས་ཆེན“གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོ་དྭངས་གཙང་གི་ཡུལ་ཤུལ”ཞེས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་ཉིན་མོའི་བྱེད་སྒོ་མཚོ་སྔོན་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲེམས་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་སྤེལ་བ་རེད།