2021ལོའི་ལུགས་གསར་ལོ་སར་གྱི་གུང་གསེང་བརྡ་ཐོ།

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིན་གྱི2021ལོའི་གུང་གསེང་ཁ་ཤས་བཀོད་སྒྲིག་ཐད་ཀྱི་བརྡ་ཐོ་ལྟར། སྤྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས1ནས3ཉིན་བར་ཁྱོན་ཉིན3ལ་གུང་གསེང་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིན།

2020ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས23ཉིན།