ཀྲུང་དབྱང་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་སྲུང་ལྟ་ཞིབ་ཚན་ཆུང་དྲུག་པས་སྐོར་ཐེངས29པའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲིན་བཅར་ཞུ་གཏུག་རྒྱུ་ཆ30ཕྱིར་རང་ཞིང་ལ་སྤྲད།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བའི་འཕྲིན། 2019ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས12ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད16སྟེང་། ཀྲུང་དབྱང་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟ་ཞིབ་ཚན་ཆུང་དྲུག་པས་སྐོར་ཐེངས29པའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲིན་བཅར་ཞུ་གཏུག་རྒྱུ་ཆ30ཕྱིར་རང་ཞིང་ལ་སྤྲད་ཅིང་། དེའི་ཁྲོད། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི24དང་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི2། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི1། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ལ1།ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི2བཅས་ཡོད་ལ། ཀྲུང་དབྱང་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟ་ཞིབ་ཚན་ཆུང་དྲུག་པས་གནད་དོན3གཙོར་བཟུང་ནས་དོ་སྣང་བྱས་ཡོད། དེའི་ཁྲོད། ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི3ཡོད་པ་རེད།

ལོ་ཙཱ་བ།རྟ་མགྲིན་དཔལ།