འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པའི་འདེམས་བསྐོ།

— ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པ་བསྐོ་འཐེན་སྐོར་གྱི་ཐག་བཅད།

(2019ལོའི་ཟླ1ཚེས29ཉིན་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་སྟེང་གྲོས་འཆམ་བྱུང་།)

བྱ་བའི་དགོས་དབང་ལྟར་ཐག་བཅད་པ་འདི་ལྟར།

བློ་མཐུན་མཱ་རུང་ཧྭ། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཞིང་ལས་དང་ཞིང་སྡེ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པར་བསྐོས།

བློ་མཐུན་རེན་ལའེ་པོ། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཞིང་ལས་དང་ཞིང་སྡེ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པར་བསྐོས།

བློ་མཐུན་ལིའུ་ཏ་ཡེ། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཞིང་ལས་དང་ཞིང་སྡེ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པར་བསྐོས།

བློ་མཐུན་ཡན་ཧྥ་ཚང་། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཞིང་ལས་དང་ཞིང་སྡེ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པར་བསྐོས།

བློ་མཐུན་ཀའོ་ཅིང་ཡུས། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཞིང་ལས་དང་ཞིང་སྡེ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པར་བསྐོས།

བློ་མཐུན་ཏུང་ཆོན་རྨིན། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཞིང་ལས་དང་ཞིང་སྡེ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པར་བསྐོས།

བློ་མཐུན་ཧན་དབྱིན། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སློབ་གསོ་ཚན་རྩལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལུས་རྩལ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པར་བསྐོས།

བློ་མཐུན་ཡན་ཧའེ་མའོ། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པར་བསྐོས།

བློ་མཐུན་ཚེ་རིང་ཐར། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དང་སློབ་སྦྱོང་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པར་བསྐོས།

བློ་མཐུན་སྙིང་འབུམ། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དང་སློབ་སྦྱོང་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པར་བསྐོས།

བློ་མཐུན་ཏུང་ཅའེ་རེན། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དང་སློབ་སྦྱོང་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པར་བསྐོས།

དེ་སྔའི་གོ་གནས་བླངས་པའི་བློ་མཐུན།

བློ་མཐུན་ཧན་དབྱིན། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དཔལ་འབྱོར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པའི་གོ་གནས་བླངས།

བློ་མཐུན་ཀའོ་ཅིང་ཡུས། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་མི་གྲངས་ཐོན་ཁུངས་ཁོར་ཡུག་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པའི་གོ་གནས་བླངས།

བློ་མཐུན་ཏུང་ཆོན་རྨིན། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་མི་གྲངས་ཐོན་ཁུངས་ཁོར་ཡུག་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པའི་གོ་གནས་བླངས།

བློ་མཐུན་ཚེ་རིང་ཐར། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སློབ་གསོ་ཚན་རྩལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལུས་རྩལ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པའི་གོ་གནས་བླངས།

བློ་མཐུན་སྙིང་འབུམ། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སློབ་གསོ་ཚན་རྩལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལུས་རྩལ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པའི་གོ་གནས་བླངས།

བློ་མཐུན་ཏུང་ཅའེ་རེན། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སློབ་གསོ་ཚན་རྩལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལུས་རྩལ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པའི་གོ་གནས་བླངས།

བློ་མཐུན་ལིའུ་ཏ་ཡེ། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དང་སློབ་སྦྱོང་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པའི་གོ་གནས་བླངས།

ལོ་ཙཱ་བ། ལྷ་ཆེན་རྒྱལ།