དཔེ་ཀློག་གི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་གླེང་བ། རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོ།

— མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོ་ལགས་གདན་དྲངས་ཏེ། དཔེ་ཀློག་གི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད།