ཚེ་སྲོག་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་པའི་སྐོར། 7

(ལེ་ཚན་གོང་མའི་འཕྲོས་མཐུད།)

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མིང་སྤྱད་པའི་ལོག་ཆོས་ཀྱི་རྩ་འཛུགས21

1.སྐད་འབོད་གྲུབ་མཐའ།

2.དོན་དངོས་ལྷ།

3.དགེ་ཕྲུག་ཚོགས་པ།

4.གཅིག་གྱུར་ཆོས་ལུགས།

5.ཁྲག་ཆུའི་རྣམ་ཤེས་གསོན་པོ།

6.སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཆོས་ཚོགས།

7.ཁྱབ་ཁོངས་ཧྲིལ་བོའི་ཆོས་ཚོགས།

8.འཛིན་གསུམ་ཞབས་གཡོག་གྲུབ་མཐའ།

9.ཡོན་ཏུང་ཆོས་ཚོགས།

10.སྲོག་བླའི་ནང་བསྟན།

11.བླ་འགུགས་ཆོས་ལུགས།

12.ཀྲུང་ཧྭ་སྐམ་སའི་སྲིད་འཛིན་ལག་བསྟར་ས་ཚིགས།

13.གསར་བྱོན་རྒྱལ་བོ།

14.གཙོ་བདག་ཆོས་ལུགས།

15.ལྷའི་བུ་ཕྲུག

16.ཏ་མེས་དྲིལ་སྒྲོག་ཆོས་ཚོགས།

17.འཛམ་གླིང་ཡེ་ལེ་ཡ་སྨོན་སྐད་དྲིལ་སྒྲོག་སྤྱི་ཁྱབ་ཆོས་ཚོགས།

18.ཧྭ་ནན་ཆོས་ཚོགས།

19.དུས་གཅད་གསར་བའི་ཆོས་ཚོགས།

20.བྱིན་ལྡན་ཆོས་ཚོགས།

21.ནུས་ལྡན་གཙོ་བདག

གནོད་ལྡན་རྩ་རླུང་རྩ་འཛུགས14

1.དབུས་རྩ་རླུང་།

2.བྱང་ཆུབ་རྩ་རླུང་།

3.མཛད་མེད་རྩ་རླུང་།

4.དཔལ་བཟང་རྩ་རླུང་།

5.ཧྲིན་ཀྲང་རྩ་རླུང་།

6.དྲི་ཞིམ་རྩ་རླུང་།

7.གསུམ་གསུམ་དགུའི་རླུང་འཕྲུལ་རྩ་རླུང་།

8.མིའི་མཐུ་ནུས་འཕྲུལ་རླུང་།

9.ཉི་ཟླའི་རྩ་རླུང་།

10.མཛད་མེད་འཕྲུལ་རླུང་།

11.ཀུན་བྱམས་རྩ་རླུང་།

12.བདེ་ཐང་མྱུར་སྐྱོད་རྩ་རླུང་།

13.ཀྲུང་ཧྭ་ཁུ་ནུ་ལྷ་མོའི་རྩ་རླུང་།

14.ཀྲུང་གོའི་རང་བྱུང་དམིགས་གསལ་ཁྱད་ལྡན་རྩ་རླུང་།

ཚན་རིག་དར་སྤེལ་བཏང་སྟེ། ལོག་ཆོས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས།

མུ་འགོད།

ལྷ་དཔལ་སྐྱབས་ཀྱིས་བསྒྱུར།