མཚོ་སྔོན་པོ་སྐོར་བའི་གུང་ཧོ་ལམ་རྒྱུད་ཀྱི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་གང་འགར་བཟོ་སྐྲུན་དང་ཡུལ་སྐོར་ས་ཚིགས་སྒེར་འཛུགས་སོགས་ལ་གཏན་འགོག་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཁྱབ།