བལ་བོའི་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཐེངས22པར་ཇོ་མོ་གླང་མའི་རྩེ་རུ་འཛེགས་པ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བའི་འཕྲིན།  ཉེ་སྔོན། བལ་བོ་ཅཱ་ཏིག་མན་ཏུའུ་ཡི་ལོ48ཅན་གྱི་སྐྱེས་པKamiRita Sherpaཐེངས22པར་ཇོ་མོ་གླང་མའི་རྩེ་རུ་འཛེགས་ཏེ་འཛམ་གླིང་གི་ཟིན་ཐོ་བརྒལ་རྩིས་ཡོད་པ།

བལ་བོ་ཅཱ་ཏིག་མན་ཏུའུ་ཡི་ལོ48ཅན་གྱི་སྐྱེས་པKamiRita Sherpaཐེངས22པར་ཇོ་མོ་གླང་མའི་རྩེ་རུ་འཛེགས་ཏེ་འཛམ་གླིང་གི་ཟིན་ཐོ་བརྒལ་རྩིས་ཡོད་པ།

བལ་བོ་ཅཱ་ཏིག་མན་ཏུའུ་ཡི་ལོ48ཅན་གྱི་སྐྱེས་པKamiRita Sherpaཐེངས22པར་ཇོ་མོ་གླང་མའི་རྩེ་རུ་འཛེགས་ཏེ་འཛམ་གླིང་གི་ཟིན་ཐོ་བརྒལ་རྩིས་ཡོད་པ།