སྐབས་དང་པོའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་འབུར་བརྙན་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་རྒྱུན་འཛིན་མི་སྣའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭས་འབུར་བརྙན་འགྲེམ་སྟོན་གཉེར་བ།

 

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ11པའི་ཚེས22ཉིན། བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་དང་པོའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་འབུར་བརྙན་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་རྒྱུན་འཛིན་མི་སྣའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭས་སློབ་མཇུག་སྒྲིལ་བའི་འགྲེམ་སྟོན་གཉེར་ཡོད། རིགས་མི་འདྲ་བའི་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་རིམ་ཁག་འཐུས་ཚབ་རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུན་འཛིན་པ་དང་ལྷ་བཟོ་ཆེན་མོ་བ་ཚུད་པའི་མི23བོད་ལྗོངས་ཀྱི་སྐབས་དང་པོའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོན་རྒྱུན་འབུར་བརྙན་རྒྱུན་འཛིན་མི་སྣའི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་མར་གྱུར་ཡོད། སློབ་མ་ཚོས་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་རིག་གནས་ཤེས་བྱ་ཁྱབ་སྤེལ་དང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་འབུར་བརྙན་སྐོར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གསོ་སྦྱོང་། ལུགས་ཁག་དབར་ཕན་ཚུན་ཉམས་མྱོང་སྤེལ་རེས། དེ་བཞིན་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་ལྟ་སྦྱོང་སོགས་ནང་དོན་གསོ་སྦྱོང་བྱས་ཡོད།